Css Sehri l Grafik l Tasarım l Web Tasarım l Css Tasarımlar l Css Araçları l Css Kaynak l Mizah | Kültür | tr.gg |

Sivas Kültürü

Kangal Köpeği

Vatanı, Kangal ilçesi olup, ünü yurt dışına da yayılmış olan Kangal Köpeğinin bire bir ölçüsüyle gaz betondan (ytong) yapılmış heykeli girişten hemen sonra bulunmaktadır.

Gezi Yolları

Kültür Parkının amacı doğrultusunda Doğanşar ilçemizden getirilen travertenden yapılan giriş kapısına, Jandarma amblemi ile birlikte Gökmedrese ve Ulu Camii gibi tarihi yapılarda da görülen Sivasın tarihi simgeleri olan çift başlı kartal ve hayat ağacı figürleri işlenmiştir. Figürlerden çift başlı kartal, gücü; hayat ağacı ise tanrıya çıkan merdiveni temsil eder. Simgeler dışında kalan kapının diğer bütün kısımları mucarta aleti ile işlenerek tarihi bir görünüm kazandırılmıştır.


Çocuk Parkı

Bu parkta, betonarme yapılar arasında kalan günümüz parklarından farklı olarak tamamen taş ve ahşap doğal malzemelerle yapılmış oyuncaklar bulunmaktadır. Bu oyuncaklar çocuklarımızı güvenli bir ortamda bedenen ve ruhen geliştirirken Sivas kültürü ve tarihi içinde de eğlenceli dakikalar geçirmelerini sağlayacak şekildedir. Girişin hemen solunda bulunan oyun alanında;
- Mağara
- İp Köprü
- Tırmanma Halatı
- Minyatür Kulübeler
- Tahta Salıncak
- Çarkıfelek

Pergole

Giriş kapısı karşısında yaklaşık 100 yıllık ardıç ağaçlarından yapılmış pergole görülmektedir. Bu tarihi ağaçlar Doğanşar ve Şarkışla ilçelerindeki yıkılmış eski evlerden temin edilmiştir.

Pergole, tırmanıcı bitkileri yönlendirmek üzere düzgün aralıklarla dikilmiş ahşap direkler ve ahşap kafesli kirişlemeden oluşan bir çeşit çardaktır. Direk ve mertekleri ardıç olan pergolenin üzeri çam yapımı beşik çatı ile kapatılmış ve alaturka kiremitle örülmüştür. Ön kısımdaki iki büyük ardıç ağacı, arka kısımdaki ardıçlara beşik çatı ile bağlanmıştır.

Fırın ve Tandır

Köy meydanlarında köylünün ekmek ihtiyacını karşılamak için yapılan ve ortak kullanılan fırın, kırsal alanda artık kullanılmayan eski fırınlar örnek alınarak yapılmıştır. Sivas ekmek kültürü, park alanında bulunan fırında yapılan ekmekler misafirlere ikram edilerek tanıtılmaktadır. Otantik malzemelerle döşenmiş olan fırın yanındaki oturma alanında kil topraktan, gömme bir tandır da vardır.

Fırın duvarları sıfır derzli olarak Zara ilçesinden getirilen taşlarla örülmüştür. Tabanı kum + tuz + cam karışımı ile doludur. Yüksek yoğunlukta olduğu için bu malzeme sıcaklığı muhafaza etmekte ve ısıyı fırın içine yaymaktadır. Karışımın üzeri il merkeze bağlı Taşlıdirek köyünden getirilen ateşe dayanıklı taş ile döşelidir.

Zemin kısmı sal taşı ile döşeli olup arka kısımda il merkez Karaçayır köyünden getirilen iri kayalarla bir kaya bahçesi oluşturulmuştur. Pergole içindeki otantik oturma grupları ve ardıçlara dolanan tırmanıcı sarmaşıklar hoş bir görüntü oluşturmaktadır.


Amfi Tiyatro

Müzik, seminer gibi kültürel amaçlar için günümüz şartlarında da kullanılabilecek küçük bir amfi tiyatro inşaası ile Anadolunun eski kentlerindeki (Side, Aspendos, Efes, Bergama v.b.) amfi tiyatro yapıları anımsatılmıştır. Dairesel basamakların hemen üzerinde, içinde Sivas Müze Müdürlüğünden temin edilen anıt mezarların sergilendiği, ahşap direkler üzerine alaturka kiremitle örtülü tek meyilli beşik bir çatı oluşturulmuştur.

Kaya Bahçesi

Amfi Tiyatro, Pergole, Kütük Ev, Kültür Evi v.b. yapılarda doğal bir görünüm elde etmek ve arazide toprak kaymasını önlemek amacı ile çeşitli taşlar kullanılmıştır. Ayrıca bu malzemelerle küçük kaya bahçeleri dışında iri soğuk çermik traverten kayalardan doğal, sarp görünümlü büyük bir kaya bahçesi de oluşturulmuştur.
Kaya bahçeleri aralarına çimlendirme yapılmış ve ziyaretçilere gezi sırasında hem dinlenme hem de hoş, doğal bir yaşam ortamı sunan otantik oturma gruplarının yerleştirildiği teraslar hazırlanmıştır. Doğallığı sağlaması için gelişigüzel yerleştirilen kayalar arasındaki boşluklara ve buralara yerleştirilen değirmen taşları içine bitkilendirme (Kaya Sarmaşığı, Çim, Loliiprane v.s.) çalışması yapılmıştır.


Kültür Evi

Eski insanların günlük yaşam biçimini temsil amacı ile inşa edilen kültür evinin yapımında görev bölgelerimizden biri olan Divriği kırsalında rastlanan evler örnek alınmıştır. Bu yapı örneklerinden plan tipolojileri, cumba, saçak, merdiven, kapı ve pencere yapılarıyla, yapım tekniği ve mimari bakımdan geniş ölçüde yararlanılmıştır. Yapıda uygulanan inşaat tekniği "Bağdadî"dir. Taşıyıcı ahşap dikme, kiriş ve yanlama araları deliksiz tuğla dolguludur. Pek çok geleneksel Türk evinde olduğu gibi "Bağdadî" teknik, sıva kullanılmaması nedeni ile kültür evinde de dışarıdan görülmektedir.

Kütük Evi

Yerini villa tipi evlerin aldığı,unutulmaya yüz tutmuş ve Sivas kültürünün bir aynası olan eski, kütük yayla evleri örneği için Koyulhisar İlçesi İkizkaya köyü Kengercik yaylasındaki evler örnek alınmıştır. Kütük Evi, Kengercik yaylasındaki terkedilmiş eski yayla evlerinden çıkartılmış kütüklerle, bu evlerin mimari yapısına göre inşa edilmiştir.

Köprü

Kangal Alacahan eski karayolu üzerindeki Cumhuriyet Döneminden kalma yarı yıkık köprünün taşları ile aslına uygun bir şekilde inşa edilmiştir.

Köprünün bütün taşları numaralandırılmış, her iki ayağının ve kemerinin ölçüsü alınmış ve dikkatli bir şekilde park alana taşınmıştır. Gezi yolunun geçtiği köprü üzeri sal taşı ile kaplanmıştır.


Kamelya

Osmanlı Devletinin son dönemlerinde Sivas Vali Konağı karşısındaki alanda yapılan ancak, aslı yıkılmış olan bir çardağın mimarisi örnek alınarak yapılmıştır. Kamelyada, altıgen planlı beton bir zemin üzerine Zara ilçesinden getirilen taşlarla sıfır derzle örülmüş duvar ve bunun üzerine oturan, aynı planda tamamı ahşap malzeme ile inşa edilen dinlenme ve seyir mekanı bulunmaktadır.

Değirmen

Yerini fabrikaların alması sonucu unutulmak üzere olan değirmen kültürünü anımsatma amacı ile planlanan bu yapıda Doğanşar ilçemizde rastlanan terkedilmiş ancak, çalışabilecek durumda olan bir su değirmeninin başta çalışma mekanizması olmak üzere tüm parçalarından yararlanılmıştır.

Şelale, Dere ve Gölet

Parka güzel bir görünüm kazandırmak amacıyla yapay şelale, dere ve gölet yapılmıştır. Güçlü bir akıntı ile dereye akan şelale suyu, park alanı içinde korunmuş olan küçük bir koru içinden bu alan önündeki yapay gölete ulaşmaktadır. Bir pompa yardımı ile devridaimi sağlanan su tekrar şelaleye akmaktadır.


Ahır ve Modern Tuvalet

Zemini ve çevresi sal taşı ile kaplı olan ahır içinde arı kovan (sepet), hayvan yemliği, tavuk temeği, oturma grupları v.b. önceden toplanan otantik malzemeler sergilenmektedir. Ahırın hemen önündeki geniş alanda toprağın hazırlanmasından hasada kadar geçen süredeki bütün otantik malzemeleri (kağnı, düven, saban v.b.) içeren tarım müzesi bulunmaktadır.

Açık Hava Maden Müzesi

Sivas ili, başta demir olmak üzere birçok maden zenginliğine sahip olup, bu özelliği ile ülkemiz madencilik sektöründe çok önemli bir yere sahiptir. İl sınırları içinde 609 maden ve blok taşı ruhsat sahası bulunmaktadır. Sivas ilindeki ruhsat sahaları, sayısal bakımdan pek çok ilden fazladır.

Çeşmeler

Sivas ili ve ilçelerinde bulunan bir çok değişik çeşmelerden örnek alınarak parkın farklı yerlerine 3 adet çeşme yapılmıştır.
- Tuğla Çeşme
- Üç Cepheli Çeşme
- Tek Cepheli Çeşme

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:Bu Tasarım Osman Talay
Tarafından Yapılmıştır.

Yazı Ekle

Yazı Ekle

Yazı Ekle

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=